U KACZORKA - NOCLEGI I RESTAURACJA NA MAZURACH

Regulamin

REGULAMIN

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 3. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom nieprzestrzegającym regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 4. Osoby odwiedzające gości proszone są o opuszczenie pokoi przed godz. 22:00.
 5. W pokojach i domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu i innych substancji.
 6. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotów wartościowych lub pieniędzy pozostawionych w pokoju.
 8. Odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie naszej posesji bezpośrednio ponosi osoba poszkodowana lub jej opiekun prawny.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 10. Zgubienie klucza wiąże się z opłatą 100 zł.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 12. Zniszczenie mienia w naszym obiekcie związane jest z koniecznością finansowego pokrycia strat.